Enligt den här artikeln i New York Times ligger de skandinaviska länderna i topp för mammor.