Jag erbjuder föräldrakurser för mer glädjefyllda relationer i familjen. Inga metoder serveras, utan vi utforskar ett varmt och respektfullt förhållningssätt till barnen och varandra.