Den här artikeln i DN ger en bra bild av hur det är att föda idag, och att föda med doula.